Öğretmenlerin ilk yardım konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi̇, 139-143
Determination of teachers' level of knowledge on first aid
Zeynep Karaman Özlü -Gülistan Uymaz Aras -İbrahim Özlü -Serap Ejder Apay -Gülçin Avşar -Zafer Coşar -Adnan Küçükoğlu -Adnan Taşkın