Ebelik bölümü öğrencilerinin cinsellik ve cinsel sağlıkla ilişkili bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2023-Volume 4 Issue 3
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-02 00:28:25.0
Language : Türkçe
Konu : EBELİK
Number of pages: 125-131
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Araştırma ebelik bölümü öğrencilerinin cinsellik ve cinsel sağlıkla ilişkili bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırma, Türkiye’nin kuzeyinde yer alan bir ildeki üniversitede ebelik bölümüne kayıtlı olan, gönüllü 307 öğrenci ile yürütülmüştür. Veriler, Sosyodemografik Veri Formu ve Cinsel Sağlık Bilgi Testi (CSBT) ile toplanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin CSBT puan ortalaması 26.95±7.0’dir. Ebelik son sınıfta olan, sözlüsü/nişanlısı ya da partneri olan, cinsel sağlığa yönelik ders ya da eğitim alan, bu konuda bilgi düzeyini yeterli bulan, okullarda cinsel sağlığa ilişkin eğitim verilmesi ve üniversitede danışma birimi olması gerektiğini düşünen öğrencilerin CSBT puanları daha yüksektir (p<0.05).

Sonuçlar: Öğrencilerin cinsel sağlık bilgisi orta düzeydedir. Ebelik öğrencilerinin cinsel sağlık bilgisinin geliştirilmesi ve farkındalıklarının arttırılması için ders müfredatlarında kapsamlı cinsel eğitimlerin yer alması önerilebilir.

Keywords

Abstract

Aim: The aim of the study was to evaluate the level of knowledge about sexuality and sexual health of midwifery students.

Methods: This descriptive study was conducted with 307 volunteer students enrolled in the midwifery department at a university located in the north of Turkey. Data were collected with the Sociodemographic Data Form and the Sexual Health Information Test (CSBT).

Results: The students' CSBT mean score was 26.95±7.0. Students who are in the last year of midwifery, who have a partner/fiancée or partner, who take classes or training on sexual health, who find their knowledge level sufficient, who think that sexual health education should be given in schools and that there should be a counseling unit in the university have higher CSBT scores (p<0.05).

Conclusion: The sexual health knowledge of the students is moderate. It can be suggested that comprehensive sexual education should be included in the curriculum of midwifery students to improve their sexual health knowledge and increase their awareness.

Keywords