Ebelik bölümü öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile sağlık okuryazarlığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2023-Volume 4 Issue 3
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-19 23:07:20.0
Language : English
Konu : MIDWIFERY
Number of pages: 119-124
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma ebelik bölümü öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile sağlık okuryazarlığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Bu tanımlayıcı araştırma, ebelik öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile sağlık okuryazarlığı arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma Aralık 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında Türkiye'nin doğusundaki bir ilde bulunan bir devlet üniversitesinin ebelik bölümü öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden 274 kişi ile tamamlanmıştır. Araştırmanın verileri Öğrenci Tanıtım Formu, Hayat Boyu Öğrenme Eğilim Ölçeği (YBÖEÖ) ve Türkçe Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (TSOY-32) kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Araştırmada, ebelik öğrencilerinin yaşına göre YBÖEÖ puanının anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği (p<0.05), ebelik öğrencilerinin orta düzeyin üzerinde yaşam boyu öğrenme eğilimine sahip oldukları ve yeterli sağlık okuryazarlığına sahip oldukları ve YBÖEÖ puanı ile TSOY-32 puanı arasında anlamlı düzeyde bir ilişki olmadığı belirlenmiştir (r=0.096; p=0.114).

Sonuçlar: Yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile sağlık okuryazarlığı arasındaki ilişkinin anlamlı düzeyde olmadığı belirlendi.

Keywords

Abstract

Aim: This study was conducted to evaluate the relationship between lifelong learning tendencies and health literacy of midwifery department students.

Methods: This descriptive study was conducted to evaluate the relationship between midwifery students' lifelong learning tendencies and health literacy. This study was conducted with midwifery students of a state university in a province in eastern Türkiye between December 2020 and January 2021. It was completed with 274 people who agreed to participate in the research. The study data were collected using the Student Introductory Form, Lifelong Learning Tendency Scale (LLTS), and Turkish Health Literacy Scale (TSOY-32).

Results: In the study, it was found that the LLTS scores of midwifery students differed significantly according to their age (p<0.05). It was determined that the midwifery students had a lifelong learning tendency above the moderate level and had sufficient health literacy and It was determined that there was no significant relationship between LLTS score and TSOY-32 score of midwifery department students (r=0.096; p=0.114).

Conclusion: It was determined that the relationship between lifelong learning tendencies and health literacy was not at a significant level.

Keywords