Doğum yönetiminde kadın merkezli bakım: Seçim, kontrol, süreklilik

Author:

Year-Number: 2023-Volume 4 Issue 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-04 22:16:56.0
Language : Türkçe
Konu : EBELİK
Number of pages: 72-75
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kadın merkezli bakım, ebeler için temel bir felsefi yaklaşım ortaya koyar. Bu yaklaşım ebenin rolüne ve klinik uygulama standartlarına yön verir. Kadın merkezli bakım hizmetlerinin ana unsurları olan seçim, süreklilik ve kontrolün tüm kadınlar için, hem fiziksel hem de psikolojik sonuçları iyileştireceği ve doğum süreci boyunca kadınların deneyimlerini ve memnuniyetini optimize edeceği öngörülmüştür. Dünya’da 1990’lı yıllardan beri doğum merkezlerinde doğum ve doğum sonrası dönemde kadınların bakımın merkezinde olduğunu savunan hizmet modeli kullanılmaktadır. Ülkemizde ise ebelerin modellere/teorilere dayalı bakım sağladıklarını ortaya koyan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde ebelik modeline/teorisine temellenmiş uygulamaların kullanılması, doğuma ilişkin hizmetlerin kalitesini artırabilir. Bu derleme, kadın merkezli bakım uygulamasının sahada, klinikte kısacası kadının sağlık hizmeti aldığı her alanda uygulamaya geçirilmesi ve bu bakım felsefesinin anlaşılabilmesi amacıyla yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Woman-centered care sets forth a fundamental philosophical approach for midwives. This approach directs midwives’ roles and clinical practice standards. The main components of woman-centered care services, which include choice, continuity, control, are considered to improve both clinical and psychological outcomes for all women and optimize women’s experiences and satisfaction throughout the labor process. Since the 1990’s, birth centers have utilized the service model advocating putting women at the center of care during labor and in the postpartum period. As for our country, studies that reveal midwives’ care practices based on models/theories are quite limited in number. Using practices based on a midwifery model/theory during the pregnancy, labor, postpartum periods could increase the quality of labor-related services. This review aims to implement and understand woman-centered care practice to the field, clinic, shortly any place where women receive health services in order to understand this care philosophy better.

Keywords