Doğum yapan kadının sesine maruz kalmanın non-stres test (NST) sonuçları üzerine etkisi: Vaka-kontrol çalışması

Author:

Year-Number: 2022-Volume 3 Issue 3
Number of pages: 149-153
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Araştırma, doğum yapan kadının sesine maruz kalmanın Non-stres test (NST) sonuçları üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Vaka-kontrol çalışması olarak tasarlanan araştırma 41 vaka, 44 kontrol olmak üzere toplam 85 gebe ile tamamlanmıştır. Vaka grubuna, Türkiye’nin doğusunda bulunan bir ildeki bir özel hastanesinin doğum ve kadın hastalıkları polikliniğine başvuran, NST izlemi istenen gebeler alınmıştır. Kontrol grubuna ise, aynı ilde bulunan bir kamu hastanesinin doğum ve kadın hastalıkları polikliniğine başvuran ve NST izlemi istenen gebeler alınmıştır. Vaka grubunda yer alan gebelerin NST işlemi, doğumhane içerisinde bulunan bir ortamda ve doğum yapan kadınların seslerine maruz kalınan bir odada gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Araştırmada NST işlemi sırasında doğum yapan kadınların sesine maruz kalan gebelerin fetal hareket sayısının 3.305 kat (OR=3.305, p=0.004)  arttığı ve NST sonucunun 0.008 kat (OR=0.008, p=0.001) daha az reaktif olduğu saptanmıştır.

Sonuçlar: Sonuç olarak araştırmada, doğum yapan kadının sesine maruz kalan gebelerin fetal hareketlerinin arttığı ve reaktif NST sonuçlarının azaldığı saptanmıştır. Bu sonuçtan hareketle NST çekilecek ortamın sessiz, sakin, kişi sayısının azaltıldığı izole bir ortam olması gerektiği görülmektedir.

Keywords

Abstract

Aim: The research was conducted to determine the effect of exposure to the voice of the woman giving birth on Non-stress test (NST) results.

Methods: The study, which was designed as a case-control study, was completed with a total of 85 pregnant women, 41 cases and 44 controls. Pregnant women who applied to the obstetrics and gynecology outpatient clinic of a private hospital in a province in the east of Turkey and requested NST follow-up were included in the case group. In the control group, pregnant women who applied to the obstetrics and gynecology outpatient clinic of a public hospital in the same province and requested NST follow-up were included. The NST procedure of the pregnant women in the case group was carried out in an environment in the delivery room and in a room where the voices of women who gave birth were exposed.

Results: It was found that the number of fetal movements of pregnant women who were exposed to the voice of women who gave birth during the NST procedure increased 3.305 times (OR=3.305, p=0.004) and the NST result was 0.008 times (OR=0.008, p=0.001) less reactive.

Conclusion: As a result, it was determined in the study that fetal movements of pregnant women exposed to the voice of the woman giving birth increased and reactive NST results decreased. Based on this result, it is seen that the environment where NST will be shot should be a quiet, calm and isolated environment where the number of people is reduced.

Keywords