Ebelik uygulamalarında gözden kaçabilen bir nokta: Fiziksel engelli kadınlarda doğum öncesi dönem ve bakım üzerine geleneksel bir derleme

Author:

Year-Number: 2022-Volume 3 Issue 3
Number of pages: 154-156
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kadının, var olduğundan beri annelik, eş olma, ev kadınlığı, meslek sahibi olma gibi birçok rolü mevcuttur. Kadınlar için gebelik, en hassas süreçlerden biridir. Fiziksel engelli kadınların ise bu sorumluluklar ile beraber engellik durumları zorluklarını arttırmaktadır. Engelli kadınların, engelli olmayan kadınlara göre doğum öncesi bakım alma oranlarının daha düşük olduğu bilinmektedir. Engelli kadınların doğum öncesi bakım alma oranlarının düşük olmasının sebepleri arasında engellerinden dolayı hastaneye ulaşımda zorluk yaşamaları, çevrenin ve bakım veren sağlık çalışanlarının olumsuz bakış ve davranışlarına maruz kalmaları, doğum öncesi bakım hakkında yeterli bilgilerinin olmaması, bakım veren sağlık personelinin bilgi ve iletişim yönünden yetersiz kalması gibi birçok neden vardır. Fiziksel engeli olan kadınlarla, fiziksel engeli olmayan kadınlar arasındaki bu sağlık eşitsizliklerini azaltmanın birincil yolu ebelerin eğitilmesi ile mümkün olabilecektir. Böylece verilen bakımların kalitesi artacak ve fiziksel engelli kadınların doğum öncesi bakım alma oranları artacaktır.

Keywords

Abstract

Since her existence, women have had many roles such as being a mother, being a wife, being a housewife and having a profession. Pregnancy is a sensitive period for women. Being disabled in women with physical disabilities also increases their difficulties. Disabled women are less likely to receive prenatal care. Among the reasons, there are many situations such as difficulties in reaching the hospital, exposure to negative views and behaviors of the environment and caregivers, and lack of knowledge about prenatal care. The primary way to reduce these health inequalities between physically disabled women and non-disabled women will be possible by training midwives. Thus, the quality of care provided will increase and the proportion of physically disabled women receiving prenatal care will increase.

Keywords