Jinekoloji ve obstetride ERAS protokollerinin kullanımı ve ebelerin rolü

Author:

Year-Number: 2022-Volume 3 Issue 1
Number of pages: 33-37
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ERAS, kanıta dayalı uygulamaları içeren perioperatif bakım protokollerinin tamamına verilen bir addır. “Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri” olarak da bilinen bu protokollerin amacı; perioperatif dönemde (ameliyat süreci) hasta stresini azaltmak, komplikasyonları en aza indirmek, iyileşmeyi hızlandırarak erken taburculuğu sağlamaktır. Günümüzde jinekolojik onkoloji cerrahisi, vulva ve vajen cerrahisi ve sezaryen gibi önemli jinekolojik ve obstetrik operasyonlarda kanıt temelli ERAS protokollerinin kullanımı oldukça yaygındır. Bilinen geleneksel uygulamaların aksine kanıt temelli ERAS protokollerinin uygulanması kadın sağlığı alanında büyük önem taşımaktadır. Bu derlemede; ERAS protokollerinin ele alınması ve güncel bilgiler doğrultusunda paylaşılması amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

ERAS is the name given to all perioperative care protocols that include evidence-based practices. The purpose of these protocols, also known as "Accelerated Recovery Protocols"; To reduce patient stress in the perioperative period (operation process), to minimize complications, to accelerate recovery and to ensure early discharge. In particular, the use of evidence-based ERAS protocols in important gynecological and obstetric operations such as gynecological oncology surgery, vulva and vagina surgery and cesarean section is becoming widespread. Contrary to known traditional practices, the application of evidence-based ERAS protocols is of great importance in the field of women's health. In this review; It is aimed to discuss ERAS protocols and to share them in line with up-to-date information.

Keywords