Modern kontraseptif yöntemler ve cinsel sağlık

Author:

Number of pages: 128-131
Year-Number: 2021-Volume 2 Issue 3

Abstract

Cinsellik, fetal hayatta başlayıp ömür boyu devam eden, üreme ve cinsel tatmini içeren, yalnızca cinsel organları değil tüm bedeni ve aklı ilgilendiren, toplumun kültürel yapısı ve ahlaki faktörlerden etkilenen doğal bir süreç ve gereksinimdir. Bu gereksinim kapsamında kişilerin sağlık hakları göz ardı edilmemelidir. Üreme sağlığı/cinsel sağlık hakları, kişisel haklar kapsamında ele alınmaktadır. Tüm insanların kolay ulaşılabilir ve kaliteli cinsel sağlık hizmeti alma hakkı vardır. Bu derlemede; özellikli modern kontraseptif yöntemlerin ele alınması ve güncel bilgiler doğrultusunda paylaşılması amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Sexuality is a natural process and need that starts in fetal life and continues throughout life, includes reproduction and sexual satisfaction, concerns not only the genitals but also the whole body and mind, and is affected by the cultural structure of the society and moral factors. Within the scope of this requirement, the health rights of individuals should not be ignored. Reproductive health/sexual health rights are handled within the scope of personal rights. All people have the right to easily accessible and quality sexual health services. In this review; It is aimed to discuss the modern contraceptive methods with special features and to share them in line with up-to-date information.

Keywords