Hemşirelerin çocuk ve yetişkinlere COVID-19 sürecinde bakım vermeye yönelik düşünceleri

Author:

Number of pages: 122-127
Year-Number: 2021-Volume 2 Issue 3

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın amacı, COVID-19 sürecinde hemşirelerin çocuk ve yetişkinlere bakım vermeye yönelik düşüncelerini belirlemektir.

Yöntem: Tanımlayıcı türde yapılan bu araştırma, Haziran-Ağustos 2021 tarihleri arasında, bir devlet hastanesinde çalışmakta olan 139 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından yüz yüze “Tanımlayıcı Bilgi Formu” ve “COVID-19 sürecinde Hemşirelerin Bakım Düşüncelerine Yönelik Soru Formu” kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Hemşireler “Çocuklarda COVID-19 hastalığının daha hafif semptomlarının olması, çocukların kronik hastalıklarının daha az olması, çocuklarda COVID-19’un iyi klinik seyrinin olması ve ölüm oranlarının düşük olması” nedenleriyle yetişkinlere kıyasla çocuk hastalara daha kolay bakım vereceklerini ifade etmişlerdir. Hemşirelerin COVID-19 sürecinde yetişkin hastalara kolay bakım vermeye yönelik düşünceleri “Yetişkinler için belirli bir tedavi protokolünün olması ve semptomlarının belirgin olması” olarak belirlenmiştir. Hemşireler, yetişkinlere kıyasla “Çocuklarda COVID-19 hastalığı semptomlarının net olmaması, klinik tablosunun belirsiz olması, yoğun bakım sürecindeki çocukların ebeveynlerinin yanında olmaması, COVID-19’un sürekli varyantlarının değişmesi ve semptomların çocuklarda değişmesi ve COVID-19 hastalığının çocuklarda tespiti ve değerlendirmesi hakkında bilgi eksikliği olması” nedenleriyle çocuk hastalara daha zor bakım verebileceklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca, hemşireler, çocuklara kıyasla “yetişkinlerde COVID-19 hastalığına ek kronik hastalıkların olmasının bu süreci zorlaştırması, COVID-19 hastalığının ağır seyretmesi ve yetişkin hastaların bakımının fazla fiziksel güç gerektirmesi” nedenleriyle yetişkin hastalara daha zor bakım verebileceklerini belirtmişlerdir.

Sonuçlar: Araştırmada COVID-19 hastalığının çocuk ve yetişkin hastalarda semptomların ve klinik seyrinin farklılık göstermesinin hemşirelerin bakım vermeye yönelik düşüncelerini etkilediği bulunmuştur. Bu nedenle, hemşirelerin COVID-19 hastalığının semptomları ve klinik seyri hakkında eğitim kurslarının düzenlenmesi ve hemşirelerin bakım kalitesini artırmaya yönelik hemşireler için kanıta dayalı rehberler geliştirilmesi önemlidir.

Keywords

Abstract

Aim: This study investigated during COVID-19 nurses' views on caring for children and adults.

Methods: This was a descriptive study conducted between June and August 2021. The sample consisted of 139 nurses of a public hospital. Data were collected using a “Descriptive Characteristics Questionnaire” and a “Questionnaire on Nurses' Views on Care during COVID-19”.

Results: Nurses stated that it might be easier to care for children because “children have fewer chronic diseases, develop less severe symptoms of COVID-19, die from the disease less often, and have a better clinical course”. Nurses found it easy to care for adults because there is a specific treatment protocol, and their symptoms are evident. For some, it might be harder to care for children because they "present with unclear symptoms of COVID-19 due to variants, have a vague manifestation, and do not have their parents with them during their stay in ICUs, and also because nurses have gaps in their knowledge of COVID-19 in children". Nurses added that it might be more challenging to care for adults because they have "chronic diseases, present with severe symptoms, and also because nurses need more physical power".

Conclusion: Nurses have different views on caring for children and adults with COVID-19 due to symptoms of varying severity and different clinical courses. Hospitals should train nurses on COVID-19 and develop guidelines to improve the quality of nursing care.

Keywords