Ebelik hemşirelik değildir, Ebelik doğum koçluğu değildir

Author:

Number of pages: 77-78
Year-Number: 2021-Volume 2 Issue 2

Abstract

Değerli Editör,

        Bu eleştirel yazının yazılmasındaki amaç ebelik mesleğinin son yıllarda yaşadığı mesleki limitasyon ihlallerine dikkat çekmektir. Türkçe literatürde ebelik mesleğini ve ebe kimliğini açıklayan yasal düzenlemeler cumhuriyetin ilanından beri net olarak kaleme alınmış olsa da yine mesleğimizi anlatan birçok değerli yazıya ulaşılabilmesine rağmen, ebelik mesleği uygulamada hemşirelik mesleği ile karıştırılmaktadır. Dahası son yıllarda meslek bile olmayan kursla elde edilen doğum refakatçisi olarak tanımlayabileceğimiz doğum koçları da ebe gibi anılır olmuştur.  Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki sağlık politikalarının farklılığı, Türkiye’deki ebelerin görev tanımı dışında birçok alanda çalıştırılmasına ve birçok ebenin ünvanı dışında adlandırılmasına neden olmaktadır. Fakat ebelik mesleğini bilimin aydınlığında yükseltmek uğruna çaba sarf eden biz ebe akademisyenlere düşen, doğru bilgiyi doğru kaynaklarla vurgulayarak anlatmak ve karmaşa yaratan sorunlara çözüm getirmektir. Bu amaç doğrultusunda sosyal medya ağları dahil olmak üzere kurulan tüm iletişimlerde mücadele uzun süredir devam etmektedir ancak akademik bir yayınla bu çabanın net bir şekilde hatırlatılması gerekmektedir.

Keywords

Abstract

Dear Editor,

The purpose of writing this critical article is to draw attention to the professional limitation violations experienced by the midwifery profession in recent years. Although the legal regulations explaining the midwifery profession and midwife identity in Turkish literature have been written clearly since the proclamation of the republic, although many valuable articles describing our profession can be reached, the midwifery profession is confused with the nursing profession in practice. Moreover, in recent years, birth coaches, which we can define as birth companions obtained through a non-professional course, have also become known as midwives. The difference in health policies between Turkey and other countries causes midwives in Turkey to be employed in many fields other than their job description, and many midwives are named outside of their title. However, as midwife academics, who make an effort to raise the midwifery profession in the light of science, it is our duty to explain the right information by emphasizing it with the right resources and to bring solutions to the problems that create confusion. For this purpose, the struggle has been going on for a long time in all communications, including social media networks, but this effort should be clearly reminded with an academic publication.

Keywords