Olgu Sunumu: Dix-Hallpike Testinde Görülen Horizontal Nistagmuslar Hangi Semisirküler Kanal Patolojisini İşaret Eder?

Author:

Number of pages: 73-76
Year-Number: 2021-Volume 2 Issue 2

Abstract

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV), baş hareketleri ile meydana gelen kısa süreli baş dönmesi ve nistagmuslar ile karakterize periferik vestibüler bir hastalıktır. Pozisyonel tanı testleri uygulanarak provoke edilen nistagmusların karakteristik özelliklerine göre tanı konulur ve tanıya uygun repozisyon manevrası belirlenerek tedavi edilir. Pozisyonel tanı testleri sırasında, değerlendirilen semisirküler kanala ait olmayan yanıtlar elde edilebilmektedir. Bu nedenle nistagmusların karakteristiğini objektif bir test bataryası olan videonistagmografi ile değerlendirmek önemlidir. Pozisyonel tanı testlerinin bütüncül olarak uygulanması ve odyolojik ekipmanların kullanılması tanı sürecinde önemli bir yere sahiptir.

Keywords

Abstract

Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV) is a peripheral vestibular disease occurring with head movements and is characterized with short-term dizziness and nystagmus. The diagnosis is made according to the characteristic features of the nystagmus, which is provoked by applying positional diagnostic tests. It is treated by determining the reposition maneuver suitable for the diagnosis. During the positional diagnostic tests, responses not stemming from the evaluated semicircular canal may be obtained. Therefore, it is important to evaluate the characteristics of nystagmus with videonystagmography, which is an objective test battery. The holistic application of positional diagnostic tests and the use of audiological equipment are important in the diagnosis process.

Keywords