İnce dişeti fenotipinde koruma için serbest dişeti grefti uygulaması: Vaka raporu

Author:

Number of pages: 70-72
Year-Number: 2021-Volume 2 Issue 2

Abstract

Keratinize dişetinin 2 mm altında olması durumunda müdahele edilip edilmemesi konusunda görüş ayrılıkları mevcuttur. Dişeti çekilmesi, ince dişeti fenotipi, kök çıkıntıları gibi lokal problemler ise dişeti ogmentasyon prosedürlerini endike duruma getirebilmektedir. Bu vaka raporunda alt anterior bölgede köklerinin belirgin olması şüphesiyle kliniğimize başvuran hastaya yetersiz keratinize dişeti ve ince dişeti fenotipi varlığı nedeniyle yapılan serbest dişeti grefti operasyonu anlatılmaktadır. Ameliyatta önce alıcı bölge hazırlandı. Ardından palatinal bölgeden alınan serbest dişeti grefti alıcı bölgeye adapte edildi. Birinci haftada süturlar alındı ve iyileşmede problem olmadığı gözlendi. Yapılan kontrollerde dokunun çevre dokularla uyumunun arttığı ve yeterli keratinize dişeti varlığı gözlendi. Keratinize dişeti miktarını arttırma operasyonlarının gerekliliği konusunda ise daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Keywords

Abstract

There are different opinions on whether to intervene if the keratinized gingiva is below 2 mm. Local problems such as gingival recession, thin gingival phenotype, root protrusions may make gingival augmentation procedures indicated. In this case report, free gingival graft operation performed due to the presence of insufficient keratinized gingiva and thin gingival phenotype is described in a patient who applied to our clinic with the suspicion of a prominent root in the lower anterior region. In the surgery, the recipient site was first prepared. Then, the free gingival graft taken from the palatal region was adapted to the recipient site. One week later, sutures were removed and it was observed that there was no problem in healing. Graft compatibility increased and adequate keratinized gingiva was present in the follow-up sessions. Further studies are needed on the indications of operations to increase the amount of keratinized gingiva.

Keywords