COVID-19 pandemisi sürecinde antenatal hizmetlerin sunumu ve ebelik yaklaşımı

Author:

Year-Number: 2021-Volume 2 Issue 1
Number of pages: 32-39
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

COVID-19 pandemisi tüm dünyada yayılım gösteren, solunum sisteminde ve kardiyovasküler sistemde meydana getirdiği hasarlar sonucunda bireylerde hastalığa hatta bazı durumlarda ölüme bile neden olabilen salgın hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Pandeminin sebep olduğu bu süreçte herkes bir şekilde durumdan etkilenmektedir. Etkilenen gruplardan biride hiç kuşkusuz gebelerdir. Gebeliğin kadın vücudunda meydana getirdiği değişimler kadını hastalık çizgisine yaklaştırırken aynı zamanda sağlıklı bir gebeliğin devamını da etkileyebilmektedir. Bu sebeple gebelerin COVID-19 virüsünden korunmaları oldukça önemlidir. Gebelik döneminde toplumsal korunma kurallarının yanında antenatal kontrollerin olabildiğince sınırlandırılması, rutin izlemlerin haricinde sağlık kuruluşlarına başvuruların azaltılması gibi uygulamalar önerilmektedir. Bununla beraber yalnızca gebenin önlem alması değil sağlık bakım hizmeti sunan ebelerinde önlemler alması gerekmektedir. COVID-19 pandemisinin hızla yayılım göstermesi, beraberinde sosyal mesafe ve sosyal izolasyonu getirmesinin yanı sıra gebelik sürecinin kendi fizyolojisi gebeyi hastalık çizgisine yaklaştırır. Tüm bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda antenatal ebelik hizmetlerini etkilediği düşünülmektedir. Bu sebeple ebelik hizmetlerinin pandemi dönemindeki mevcut durumunu literatür bilgisi kapsamında derlenmiştir. 

Keywords

Abstract

The COVID-19 pandemic is an epidemic disease that spreads all over the world and can cause illness and in some cases even death in individuals as a result of the damage it causes in the respiratory system and cardiovascular system. In this process caused by the pandemic, everyone is somehow affected by the situation. One of the affected groups is undoubtedly pregnant women. The changes caused by pregnancy in the woman's body can bring the woman closer to the disease line and also affect the continuation of a healthy pregnancy. For this reason, it is very important for pregnant women to be protected from the COVID-19 virus. In addition to social protection rules during pregnancy, practices such as limiting antenatal controls as much as possible and reducing admissions to health institutions other than routine follow-ups are recommended. However, not only the pregnant woman should take precautions, but also the midwives who provide health care services should take precautions. In addition to the rapid spread of the COVID-19 pandemic, bringing social distance and social isolation with it, the physiology of the pregnancy process brings the pregnant closer to the disease line. Considering all these conditions, it is thought to affect antenatal midwifery services. For this reason, the current status of midwifery services during the pandemic period has been compiled within the scope of literature information.

Keywords