Doğumlardan sonra ilk 24 saatte bebek ve loğusa bakımında kültürel uygulamalar

Author:

Year-Number: 2021-Volume 2 Issue 1
Yayımlanma Tarihi: 2021-04-19 10:18:51.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 15-19
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Çalışmanın amacı, doğumlardan sonra ilk 24 saatte bebek ve loğusa bakımında kültürel uygulamaların araştırılması ve ana-çocuk sağlığının gelişmesinde katkı sağlamaktır.
Yöntem: Çalışma, 1 Nisan 2013- 30 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Şanlıurfa / Viransehir Devlet Hastanesinde doğum yapmış kadınlar araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Örneklemi ise araştırmanın yapılacağı tarihlerde Kadın Doğum Servisinde yatan loğusalardan araştırmaya katılmayı kabul eden kadınlar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi 250 kadından oluşmaktadır. Kadın Doğum Servisinde doğum sonu takip edilmekte olan loğusalardan, araştırmacı tarafından her gün yüzyüze görüşülerek veriler toplanmıştır.
Bulgular: Araştırmaya alınanların %50.8’i sağlık personellerinden gebelik ve bebek bakımına ait bilgi aldıkları, kadınların %80.3’ü doğum sonu hijyene önem verdikleri görüldü. %93.6’sının da doğum sonu dönemde yenidoğanı kundaklama, höllüğe beleme inancı gibi bazı kültürel uygulamalar yaptıkları görüldü.
Sonuçlar: Araştırma sonuçlarına göre, loğusaların bebek ve kendi bakımları konusunda bilinçlendirilmesi gerektiği ve böylece yaşam sürecini daha olumlu yönde etkileyeceği önerilmektedir

Keywords

Abstract

Aim: The aim of the study is to investigate cultural practices in infant and maternity care in the first 24 hours after birth and to contribute to the development of maternal and child health. 
Methods: The study was conducted between April 1, 2013 - May 30, 2014. Women who gave birth in Şanlıurfa / Viransehir State Hospital constitute the universe of the study. The sample consists of women from the maternity hospital hospitalized in the Obstetrics and Gynecology Service at the time of the study, who agreed to participate in the study. The sample of the study consists of 250 women. The researcher interviewed face-to-face every day and collected data from the postpartum puerperal women who were followed up in the Gynecology Service.
Results: It was observed that 50.8% of those included in the study received information about pregnancy and baby care from healthcare personnel, and 80.3% of women attach importance to postpartum hygiene.It was observed that 93.6% of them performed some cultural practices such as arson of the newborn and belief in slavery in the postpartum period.
Conclusion: According to the results of the research, it is suggested that puerperals should be made aware of the baby and their care, and thus, it will affect the life process more positively. 

Keywords