Kadınların kuşaklara göre psikolojik ihtiyaçları ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Author:

Year-Number: 2020-Volume 1 Issue 1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : İngilizce
Konu :
Number of pages: 19-24
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Araştırma, kuşaklara göre kadınların psikolojik ihtiyaçları ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. 
Yöntem: Kesitsel tipte olan araştırma, Ekim-Kasım 2020 tarihleri arasında yürütüldü. Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin doğusundaki bir ilde yaşayan 576 kadın (n=95 X kuşağı- n=363 Y kuşağı- n=118 Z kuşağı) oluşturdu. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği (TPİÖ) ve Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ) ile toplandı. 
Bulgular: Manova analizi sonuçları, kuşaklara göre çalışma durumunun kadınlarda hem psikolojik ihtiyaçların karşılanma düzeyinin hem de yaşam doyumunun önemli belirleyicisi olduğunu, gelir durumun ise sadece yaşam doyumunun belirleyicisi olduğunu göstermiştir (p<0.05). Korelasyon analizinde; X, Y ve Z kuşağındaki kadınlarda TPİÖ toplam ve alt boyutları ile YDÖ arasında pozitif yönde önemli ilişki olduğu belirlendi (p<0.05). 
Sonuçlar: Kuşaklara göre kadınlarda çalışma durumu hem psikolojik ihtiyaçların karşılanma durumunu hem de yaşam doyumunu etkilerken, gelir düzeyi yaşam doyumunu etkilemektedir. Ayrıca üç kuşakta da kadınların psikolojik ihtiyaçların karşılanmasının yaşam doyumunu arttırdığı belirlendi.

Keywords

Abstract

Aim: The research was conducted to determine the relationship between the psychological needs of women and their life satisfaction according to generations. 
Methods: The cross-sectional study was conducted in the September 2020. The sample of the study 576 women living in the province eastern in of Turkey (n=95 X generation - n=363 Y generation - n=118 Z generation) were created. The data were collected via Personal Information Form, Basic Psychological Needs Scale (BPNS) and Satisfaction with Life Scale (SWLS). 
Results: Manova analysis results showed that working status according to generations is an important determinant of both the level of meeting psychological needs and life satisfaction in women, while income status is only a determinant of life satisfaction. In correlation analysis, there is a significant positive relationship between the total and sub-dimensions of BPNS and SWLS in women in the X, Y and Z generations (p<0.05). 
Conclusion: Employment status of women according to generations affects both the satisfaction of psychological needs and life satisfaction, while the income level affects life satisfaction. In addition, it was determined that meeting the psychological needs of women in all three generations increased their life satisfaction.

Keywords